1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym PeP SPORT, zwaną dalej Nabywcą lub Klientem może być osoba fizyczna, instytucja lub firma.
2. Właścicielem Sklepu Internetowego PePSPORT.pl jest firma PeP SPORT z siedzibą w Słupsku, ul. Tuwima 3/5a 76-200 Słupsk

NIP 499-053-50-72, REGON 320597993


PRZEDMIOT TRANSAKCJI I CENY

1. Przedmiotem transakcji w Sklepie Internetowym PeP SPORT są produkty wymienione na stronie    www.pepsport.pl w chwili składania zamówienia.
2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają ustawowy podatek VAT.
3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia w Sklepie Internetowym PePSPORT.PL można dokonać w następujący sposób:

1. Online, korzystając z formularza zamówień, który dostępny jest na stronach sklepu, podając dokładne dane osobowe oraz NIP, gdy wymagana jest faktura VAT. Zamówienią tą drogą można składać 24 godziny na dobę na stronie internetowej www.pepsport.pl
2. Pocztą elektroniczną o każdej porze, podając nazwę towaru oraz dokładne dane osobowe i NIP gdy wymagana jest faktura VAT.
3. Telefonicznie pod numerem 059
8414418, podając nazwę towaru oraz dokładne dane osobowe i NIP gdy wymagana jest faktura VAT. Zamówienia telefoniczne i faxowe mogą być składane w godzinach pracy.

Biura Sprzedaży Wysyłkowej, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00. Biuro Sprzedaży Wysyłkowej PeP SPORT  nie funkcjonuje w soboty i niedziele oraz święta
 

Dokładne dane osobowe powinny zawierać:

· imię i nazwisko Zamawiającego oraz adres Odbiorcy przesyłki,
· dokładne dane dotyczące nazwy produktu wraz z wielkością opakowania,
· dokładne dane dotyczące ilości sztuk zamawianego preparatu,
· numer telefonu stacjonarnego, komórkowego lub adres  e-mail.

 
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Każde zamówienie internetowe składane w Sklepie Internetowym PeP SPORT zostaje potwierdzone przez pracownika sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednim e-mailem potwierdzającym o tytule: "Wysłane". Z chwilą potwierdzenia przyjęcia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym. Przy zamówieniach telefonicznych bądź faxowych moment złożenia zamówienia jest momentem wiążącym obie strony.
2. W przypadku braku kompletnych danych niezbędnych do wysyłki, złożone zamówienie nie będzie realizowane, a ewentualne dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych sklepu.
3. W uzasadnionych przypadkach Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
4. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów Sklep Wysyłkowy zobowiązuje się do poinformowania o tym Klienta, w przypadku braku akceptacji nowej ceny, zamówienie określonego produktu nie będzie realizowane.
5. Sklep Wysyłkowy zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.
6. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany  o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
7. Zakupione i dostarczone towary są szczelnie zapakowane i posiadają aktualną datę przydatności do spożycia.
8. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura sprzedaży wysyłkowej. Przesyłki nie są dostarczane w soboty i niedziele oraz święta.
9. Zamówienia są realizowane tego samego dnia jeśli napłynęły do godz. 14.00 bądź następnego dnia roboczego gdy dotarły do nas po godz. 14.00

 
FORMY PŁATNOŚCI

1. Gotówką przy odbiorze towaru - przesyłka za pobraniem pocztowym pobierana przez pracownika Poczty Polskiej lub kuriera firmy Siódemka.
2. Przelewem przed dostawą towaru. Z chwilą wpłynięcia należności na konto Sklepu, towar zostaje wysłany do Zamawiającego. Ta forma płatności dotyczy wysyłki do krajów UE oraz w uzasadnionych indywidualnych przypadkach na terenie Polski.


RACHUNKI I FAKTURY

1. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu w formie Paragonu Imiennego lub Faktury VAT.

 
DOSTAWY PRODUKTÓW

1. Dostawa towarów zamawianych w Sklepie Wysyłkowym  PeP SPORT realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów należących do UE.
2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Pocztą Polską
lub na życzenie klienta firmą kurierską Siódemka.
3. Termin realizacji zamówienia w przypadku dostawy kurierem zajmuje do 48 godzin a Poczta Polska zobowiązuje się dostarczyć przesyłkę w terminie do 3 dni. Czas ten może się przedłużyć  jeśli zamówiony produkt jest aktualnie niedostępny w magazynie. W przypadku zaistnienia niniejszej sytuacji Nabywca zostanie o tym poinformowany w trybie natychmiastowym przez pracownika sklepu.
4. Koszty wysyłki traktowane są jako opłata manipulacyjna a określa je cennik firmy kurierskiej Siódemka lub Poczty Polskiej.

 
CENNIK PRZESYŁEK KURIERSKICH (orientacyjne)    

przesylka do 30kg 14zł
przesylka pobraniowa do 30kg 17zl

 
CENNIK POCZTY POLSKIEJ (dostawa do 48h, orientacyjne)

do 30kg małe gabarytowo rzeczy
przedpłata 7,5zł
pobranie 9,5zł

Wszystkie paczki wysyłane Pocztą Polską są priorytetami, jednak doświadczenie kilku lat pokazało nam, że są nagminne spóźnienia ze strony Poczty Polskiej w zakresie terminowego dostarczania paczek. Prosimy zatem pamiętać o tym, że czas realizacji Państwa zamówień zależy przede wszystkim od rzetelności przewoźnika.
5.Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym, pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

REKLAMACJE I GWARANCJE

Każdy Nabywca dokonujący zakupu w Sklepie Wysyłkowym PeP SPORT ma prawo zrezygnować z zakupionego Towaru bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej i dostarczenie go
w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, czyli odstępnego. Zwracany towar nie może nosić jednak śladów użycia i musi posiadać nienaruszone
oryginalne opakowanie. Jeżeli zostaną spełnione te warunki gwarantujemy zwrot wartości produktu, przekazem pocztowym lub przelewem na wskazane konto bankowe. Uwaga: koszty przesyłek nie podlegają zwrotowi.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin i zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Wysyłkowy PeP SPORT danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
2. Dokonując zakupów na witrynie internetowej www.pepsport.pl Nabywca ma gwarancję nabywania produktów legalnie wprowadzonych na rynek polski.
3. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy, właściwy dla siedziby sprzedawcy.